Акумулатори мощност и КПД

Акумулатори мощност и КПД, полезна информация от експертите по акумулатори и правилната им поддръжка.

Акумулатори мощност и КПД

Коефициент на полезно действие (к. п. д.).

Той характеризира полез­ността от разреждане на акумулаторната батерия като цяло.

Отношението на капацитета при разреждане към капацитета при зареждане, изразено в проценти, се нарича к. п. д. по капацитет:

 

 

където hс е к.п.д. по капацитет, %;

Ср и С3 – капацитетите при разреждане и зареждане, А.h;

IP и IЗ – средните значения на тока при разреждане и зареждане, А;

tЗ и tP – времената на зареждане и разреждане, h.

Коефициентът на полезно действие по енергия има голямо значение, тъй като той характеризира способността на батерията да отдава получената при зареждането енергия.

 

11

 

където hе е к.п.д. по енергия, %;

hс – к.п.д., по капацитет, %;

UP.CP и UЗ.СР – значения на напрежението на разреждане и за­реждане, V;

IP и IЗ – средните значения на тока при разреждане и зареждане, А;

tЗ и tP – времената на зареждане и разреждане, h.

Мощност

Количеството енергия, отдавана от акумулаторната батерия за единица вреш, се нарича нейна мощност.

 

P = UCPI;    P = A/t,       W,

 

където UCP е средното значение на напрежението, V;

I – значението на разрядния ток, А;

А – изразходвана енергия, J;

t – време, s.

Мощността може да се изрази също с равенството:

 

P = I(IR +Ir) = I2R + I2r,                   W,

 

където R е съпротивлението ла външната верига, W,

r – вътрешното съпротивление на акумулатора, W.

Саморазряд

Саморазряд се нарича постепенното загубване на капацитета на работоспособни акумулатори при отворена външна верига (съхранение, бездействие). За стартерните батерии с обикновена конструкция саморазрядът се увеличава с увеличаване срока на служба в интервала 0,3 – 1,0 % от техния капацитет в денонощие. Саморазрядът S обикновено се изразява в проценти загубване на капацитета за денонощие.

 

 

където С1, С2 са капацитетите на батерията до и след съхранението;

n – продължителността на съхранението в денонощия.

Още полезна и интересна информация може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО

You May Also Like