Домашни пречиствателни станции за отпадни води

Преминавайки през различни видове употреба (промишлени процеси, битови нужди), във водата попадат материали и вещества, които я замърсяват и превръщат в отпадна. Пречистването на отпадните води е важно, тъй като след това могат да се използват за напояване и отново в промишлеността. Малките домашни пречиствателни станции са оптимално решение. Те допринасят за устойчивото развитие чрез идентифициране на определящите характеристики за всеки район, местни и дори отделни домакинства.

Как работят малките домашни пречиствателни станции

Домашните пречиствателни станции са подходящи за еднофамилни къщи. Могат да обслужват до 25 човека. Те са екологично чисти, а използваната технология е базирана на естествен природен процес, при който микроорганизми се хранят с органичните вещества, съдържащи се в отпадните води. Ускорявайки този процес в инсталациите, чрез наличие на активизирана утайка, се използва за пречистване на отпадните води. Първоначално отпадните води минават през цедка на входа. Там се задържат големите парчета и се смесват с активизираната утайка, съдържаща множество микроорганизми, които се хранят с органичните отпадъци във водата. Следващата стъпка е отделянето на водата от утайката. Това се случва във второто отделение на инсталацията чрез седиментация и преливане. А с помощта на специална помпа активиращата утайка се връща отново в първото отделение.

Препоръки за безопасно използване на домашните пречиствателни станции

Предпоставка за правилното функциониране на пречиствателната станция е спазването на някои правила при нейното монтиране. Тези инсталации могат да бъдат монтирани както в градината, така и в мазето или в специално изградена постройка за това. Много е важно да се спази разликата в нивото на входни и изходния отвор. Ако пречиствателната станция е вкопана в земята, важно е да съобразяването с подпочвените води. Хидростатичното налягане при високо ниво на подпочвените води може да доведе до повреди в инсталацията, затова се налага допълнително усилване с бетонна плоча и бетонен обръч. От гледна точка на безопасността важно условие инсталацията да се покрие с капак, който да се заключва. Отварянето на капака позволява да се следи и контролира правилното опериране и периодичната поддръжка на  пречиствателната станция.

You May Also Like

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *