Манастирите в България туризъм

Манастирите в България туризъм, полезна информация от експертите по почивки в България – holidaybulgaria.com. Там ще намерите подробна информация за топ 10 манастири в България.

Манастирите в България

Туризъм може да се определи като „временно движение на лица до места извън нормалното им живеене и месторабота“. Може да бъде разглеждан в много и разнообразни аспекти като например: социален, стопански и пространствен.

В неговия социален смисъл туризмът може да се определи като индивидуално потребителско поведение. Той може да бъде като отдих. Като задоволяващ множество и най-разнообразни потребности на човечеството. От гледна точка на стопанският отрасъл може да се охарактеризира с неговите строго специфични характеристики:
– и специфичното използване на ресурси се използват обектите и явленията, които принципно не може да се оползотворят от другите стопански дейности като: плажовете, планинските върхове, архитектурните паметници и други. Ресурси може да се използват като не се „изземват“ от прилежащата територия.

Услуги

В туристическия продукт важна и предимна тежест имат услугите. Услугите се създават на място, а консумацията е по същото време.

Отдиха и туризма използват антропогенни ресурси. Това са тези обекти и събития, които са с характер за опознаване и пътуване. Те се свързват най-често с маршрутно – познавателния, конгресния туризъм, с пътуванията за развлечения, за спортни състезания и т. н.

Мястото на манастирите в групата на антропогенните ресурси най-ясно се вижда на схемата на антропогенните ресурси. На нея се вижда, че манастирите попадат в групата на културно- историческите паметници и места. На манастирите и църквите е обърнато специално внимание – те са обособени в отделна подгрупа, защото днес те представляват интерес за широки слоеве от населението и туристите от чужбина, като съсредоточил на културно -исторически ценности. В същото време трябва да отбележим, че между отделните подгрупи съществува неразривна връзка и обособяването им е относително.

На основание на голямото богатство на нашата страна с манастирски комплекси все повече ще нараства броят на манастирите като обекти на маршрутно- познавателния туризъм. От стоте национални туристически обекти осем са манастири – Аладжа манастир, Бачковския, Дряновския, Манастирът в Патлейна, Преображенски, Рилски, Троянски и Шипченски. Още два от манастирите са в селище, обявено за национален туристически обект – манастирите „Св. Богородица“ и „Св. Никола“ в с. Арбанаси. От осемте български обекта под закрилата на ЮНЕСКО 3 са манастири – Йвановски скален, Аладжа манастир и Рилския манастири като паметници със световно значение.

Още полезна и интересна информация може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО

You May Also Like