По-устойчива настилка полезно

По-устойчива настилка полезно инфо от експертите за инертни материали в България – инертни.com

По-устойчива настилка

Холистичният подход към устойчивата настилка е идеален. Анализаторите все повече разглеждат целия жизнен цикъл на пътя, когато изчисляват неговия въглероден отпечатък. Важно е да се вземе предвид всичко – от закупуването на инертни материали и свързващи вещества до евентуалното рециклиране на пътни материали.

Въпреки това, оценките на жизнения цикъл трябва да признаят, че правителствата не винаги ремонтират или подменят пътищата, когато това е идеално. Същото важи и за стотиците хиляди мостове на нацията. Бюджетните дефицити са нещо обичайно.

Инфраструктурни разходи

На 28 януари 2022 г. мостът Fern Hollow в Питсбърг се срути във Фрик Парк. Десет души получиха наранявания, когато конструкцията с дължина 447 фута падна на около 100 фута в дерето отдолу. Спасителите се спуснаха надолу, за да стигнат до пътниците в съчленен автобус.

Провалът се случи само часове преди президентът Байдън да пристигне в Питсбърг. Пътуването му беше част от усилията за популяризиране на законопроекта за федералната инфраструктура. Сривът се превърна в символ на необходимостта от справяне със застаряващата транспортна мрежа на нацията. Делът на федералните разходи за инфраструктура непрекъснато намалява от десетилетия. Той е бил 30% през 1960 г., но само 12% през 2018 г., което е най-ниско ниво за всички времена.

Американското дружество на строителните инженери (ASCE) изчислява, че повече от 40% от пътищата в страната са „в лошо или посредствено състояние“. ASCE отбелязва, че „тези жизненоважни спасителни линии често са недостатъчно финансирани“. В резултат на това DoTs често прилагат лейкопласт, когато изрязването на раната е далеч по-добро решение.

Според ASCE дефицитът в ремонта и рехабилитацията на пътища/мостове струва на средния американски автомобилист повече от 1000 долара на година в „загубено време и гориво“. Има ефект на доминото. Ремонтите на междинни интервали увеличават честотата на строителни зони и обходни маршрути. Закъсненията означават загуба на гориво, което увеличава емисиите. Поради множество причини, добре поддържаната настилка подобрява дългосрочната устойчивост.

Подобряване на представянето на пътя

По-дълготрайните пътища са по-устойчиви пътища поради намалената поддръжка. Забавената подмяна намалява консумацията на бетон и асфалт. В това отношение предимството на бетона за дълготрайност е ясно.

MIT Concrete Sustainability Hub се състои от изследователи от различни отдели. Те демонстрират как бъдещите пътища могат да бъдат по-устойчиви. Те твърдят, че това е възможно дори в рамките на днешните бюджетни ограничения.

Те цитират три иновативни стратегии за управление на тротоарните мрежи:

  • Използвайте различни материали за настилка;
  • Смесете краткосрочни и дългосрочни паважни дейности;
  • Оценявайте резултатите за по-дълги периоди от време.

Средният път трябва да издържи много години, тъй като отговаря на нуждите на милиони превозни средства. През десетилетията променливите често се променят:

  • Материалните разходи варират;
  • Бюджетите може да се затегнат;
  • Нивата на трафика може да се засилят

Изменението на климата може да ускори необходимостта от ремонт

Управлението на несигурността означава да гледате далеч в бъдещето, докато планирате възможни промени. За съжаление никой няма достъп до кристална топка. Изчерпателният анализ на данните е алтернативата.

По-гладките и по-издръжливи пътища имат по-нисък въглероден отпечатък. Ето няколко начина за предоставяне на по-добри пътища.

По-гладки пътища

По-гладките и по-издръжливи пътища правят разликата. За едно проучване на MoDOT служителите са карали четири самосвала по 22-километрова линия на междущатска магистрала. Преди и след настилка всеки камион е каран в продължение на 50 часа при постоянна скорост от 60 мили в час. Във всяка фаза на експеримента участваха едни и същи шофьори.

Настилката беше „умерено груба“ преди поправката. След ремонта, дизеловите самосвали средно подобриха икономията на гориво с 2,4%. Икономията на гориво се е подобрила с приблизително 1% за SUV с бензинов двигател.

Самовъзстановяващ се бетон

Самовъзстановяващият се бетон използва микроорганизми или ензими за усилване на процеса на запълване на празнини. Автогенните формулировки използват влага за лечебния процес. Автономните формулировки използват капсулирани лечебни агенти като бактериални спори.

В Политехническия институт Уорчестър (WPI) изследователи работят с карбоанхидраза (CA). Това е ензим, който се намира в червените кръвни клетки. В човешкото тяло той бързо пренася въглеродния диоксид от клетките в кръвния поток. В процеса СА реагира с атмосферния CO2, за да създаде калциев карбонат. Матрицата от тези кристали запълва пукнатини, когато се появят. Самовъзстановяващият се бетон може да издържи четири пъти по-дълго от обикновения бетон, според изследователи.

Бързото запечатване на микропукнатини предотвратява появата на големи пукнатини. Тези по-големи кухини намаляват живота на пътното платно, като позволяват на влагата да достигне до стоманената арматура.

Неотдавнашен доклад предвижда огромен ръст в използването на самовъзстановяващ се бетон. Авторите на доклада предвиждат комбиниран годишен темп на растеж (CAGR) от 33% до 2026 г.

Огъваем бетон

Силата на бетона го прави отличен избор за пътища. По-пластичните формулировки намаляват напукването и увеличават дълготрайността. Д-р Ли и неговият екип от университета в Мичиган са пионер в разработването на „огъваем бетон“. Тяхната формулировка издържа  деформация на опън от 3-5%. Номерът е да увеличите якостта на опън, като същевременно поддържате якостта на натиск.

Пластичността идва от добавянето на влакна към бетонната смес. Силициевите влакна, азбестови влакна, стъклени влакна и стоманени влакна са всички възможности. Антифрикционното покритие върху влакната подобрява резултатите. Пластичността се подобрява и чрез използването на суперпластификатори. Примерите включват лигнин, лигносулфонат, нафталин, меламин-формалдехид и поликарбоксилатен етер.

По-устойчива настилка – подсилване с микро-бар

Според многогодишно проучване ремонтите на пътища с помощта на микро-бар издържат на тежък трафик. Такива ремонти също така издържат на химикали за размразяване и цикли на замразяване-размразяване. Например, Helix 5-25 е усукана стоманена армировка с дължина един инч. Екипите го добавят на място или в смесителната инсталация.

За изследването работниците приготвиха микс за микробар/бързо настройване в въртящ се барабанен миксер на място. Закърпените зони са отворени за движение за един час. Резултатите от едно-, две и три години от теста предполагат продължителност на пластира над 5 години.

По-устойчива настилка – материали с по-малък въглероден отпечатък

Използването на портландски варовиков цимент намалява въглеродните емисии с около 10%. Смлян варовик замества 10-15% от портландския цимент, използван в традиционните формулировки. Това намалява необходимото количество енергоемки клинкер.

В сравнение с традиционния горещ асфалт, топъл асфалт (WMA) е по-устойчивата алтернатива. Нискотемпературните смеси се превръщат в изпълнение с 15% по-малко въглерод. Приемането на това решение варира. В Съединените щати WMA вече представлява 50% от асфалтовата настилка. В Обединеното кралство използването на WMA е само 6%.

Относно PACA

Асоциацията за инертни материали и бетон в Пенсилвания (PACA) докладва за най-новите разработки в индустрията. Ако имате въпроси относно следващия си конкретен проект, моля свържете се с нас.

Ако все пак закъсате на пътя, може да разчитате на пътна помощ на достъпна цена

Още полезна и интересна информация може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО

You May Also Like