Проприоцепция термини и значение

Проприоцепция термини и значение от експертите по кинезитерапия.

Проприоцепция

Терминът проприоцепция произлиза от латинската дума proprius, означаваща “собствен” и от английската дума perception, илюстрираща вътрешното усещане за координация между различните сегменти в тялото ни (Co 2015). Проприоцепцията се отнася до способността да усещаме  във всеки един момент собственото си тяло в пространството. Важно е да се отбележи, че проприоцепцията се отнася както за съзнателния усет за тялото в пространството (усет за позиция, пасивен и активен усет за движение, усет за натоварване), така и за несъзнателния компонент на движенията (рефлексен контрол върху мускулния тонус и определена позиция).

Някои автори отделят съзнателната част, наричайки я „кинестезия“ и запазват термина “проприоцепция” само за несъзнателните движения (Konczak et al 2009). Това обаче не се съвсем точно описание, което кара авторите да работят върху определението за проприоцепция. Проприоцепцията може да се дефинира и като способност на мозъка да получава стимули и да координира мускулно-скелетната функция. Това е комбинация от предварително зададени импулси от мозъка към мускулно-скелетната система, подпомогнати от допълнително получени сензорни импулси, които модулират предварително зададените команди. Краен резултат се явяват прецизните движения на крайниците и сегментите на тялото. Редица автори не са съгласни да се преписва целият този процес единствено на проприоцепцията, тъй като множество команди се извършват на по-високо, централно ниво на обработка, а също така биват повлиявани и от други стимули. Kонкретно за проприоцепцията същите автори отделят място на аферентните стимули към главния мозък, придобити от „собствените рецептори“ на мускулно-скелетния апарат.

Самият процес на аферентация, обработка и еферентация се отнасят като функция на т.нар сензо-моторна система (Lephart & Fu 2000). Проприоцепцията играе решаваща роля във формирането на крайния двигателен отговор, което я прави толкова важна част за определено движение. От всички сензорни стимули, проприоцептивната информация е ключова за правилното и ефективно изпълнение на конкретна моторна команда.

Полезна информация:

Много полезна информация, може да намерите в книгата на Таня Светославова Груева-Панчева, доктор – Проприоцепция и нервно-мускулен контрол на долен крайник

Снимки за проприоцепция може да намерите на този линк в Google

Повече информация за проприоцепция, може да намерите в Свободната енциклопедия Уикипедия.

Полезни видео клипове с упражнения за проприоцепция и упражнения, които може да правите в къщи:

Shoulder Exercise – The Four Cardinal Planes – Kinetic Health

21 exercices de base proprioception bas du corps

Shoulder (glenohumoral joint) stability exercise

Още полезни и интересни публикации, може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО

You May Also Like