HR марката при подбор на персонал

HR марката при подбор на персонал

Ако говорим за служители на компанията, тогава те се възприемат като „проводници“ на марката на работодателя. Техните представи, отзивите за работата на компанията в обществените кръгове, както и за нивото на квалификация и репутация имат значително влияние върху формирането на марката на работодателя.

За нас: фирма: Upskill : София, 1404, бул. България 111, сграда А, ет. 4.

Очакваме Ви на телефон: +359 882 240 381.

Какви са каналите за формиране на HR марка? Да спрем на основните.

  1. Социалните медии (социалните мрежи) са универсален инструмент за изграждане на HR марката при подбор на персонал. Той е първият по покритие и функционалност с офлайн канал с постоянно нарастване на публика. Този канал е достъпен на огромен брой устройства и удобни от гледна точка на липсата на плащане. Както и разнообразни социални мрежи, голяма многогодишна и многоцелева аудитория и няма ограничения за броя на публикациите. Всеки работодател може да създава, поддържа и актуализира кариерна страница с необходимото попълване и публикуване на свободни работни места в отворени целеви групи.
  1. Кариерният сайт е изключително ефективен инструмент в ръцете на опитен работодател. С компетентни хора попълването му е в състояние напълно да елиминира необходимостта от публикуване на свободни работни места в сайтовете за търсене на работа.

Сайтът Ви позволява да създадете привлекателен имидж на компанията за кандидати и служители, за подбор на персонал, като демонстрирате уникалност, корпоративна култура на компанията и нейните ключови характеристики, интересни оферти и програми, работещи в компании. По този начин можете да привлечете пасивни кандидати и да предприемете гъвкав подход към управлението на свободните работни места.

Не всеки работодател при подбор на персонал може безопасно да предложи на търсещите работа нещо специално и уникално, което ще бъде резултат от корпоративна култура, която се е развивала в продължение на много години.

  1. Поставянето на съдържание на ресурси на трети страни е реклама на компанията сред потенциалните аудитория в речи, коментари и експертни статии за най-добрите пазарни практики, за иновациите в компаниите,за техните дейности и разработки, както и за перспективите на този или онзи работодател. Всичко това се увеличава лоялност на бъдещите кандидати и допринася за нарастването на техния интерес към дейността на компанията.

You May Also Like

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *